Classic Incasso is een middelgroot en flexibel incassobureau. Dat geeft ons de mogelijkheid om u als opdrachtgever meer service en zekerheden te bieden:

  • U heeft één vaste contactpersoon voor al uw dossiers
  • Start van de procedure op ieder door u gewenst moment en wijze
  • Desgewenst geven wij dagelijks alle ontvangen betalingen aan u door
  • Optimale aandacht voor het mee-incasseren van de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten aangezien dit uiteindelijk uw kostenplaatje bepaalt
  • Rekening-courant verhouding (voor grotere opdrachtgevers)
  • Optimale financiële zekerheid
  • Onze gedragsregels
  • Online inzage