Onze incassoservice kenmerkt zich door kort op elkaar volgende telefonische en schriftelijke acties met een toenemende intensiteit. Wij confronteren uw debiteur op een correcte, zakelijke manier telkens weer met en wijzen op de consequenties van zijn betalingsgedrag, hetgeen uiteindelijk – na uw goedkeuring – zelfs kan leiden tot een geheel door ons verzorgde gerechtelijke procedure voor Kantongerecht of Rechtbank. In de praktijk is dit door onze vasthoudendheid echter gelukkig zelden noodzakelijk!

Ten einde uw en onze belangen volledig parallel te laten lopen, werken wij in het minnelijke traject op provisiebasis en een vast laag bedrag aan dossierkosten. Uiteraard bent u slechts bij het innen van de vordering provisie verschuldigd, terwijl wij de door ons gemaakte kosten in beginsel altijd op de wederpartij verhalen op basis van ofwel uw algemene voorwaarden, dan wel op grond van de Nederlandse Wet (artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek) en het in opdracht van de Minister opgestelde Rapport Voorwerk II dat door Kantonrechters gebruikt wordt voor het bepalen van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. De veroorzaker betaalt.