Uw debiteur betaalt te laat, maar het is commercieel gezien nog te vroeg om een incassoprocedure te starten. Een lastige situatie. Classic Incasso helpt u uit de brand en kan, gebruikmakend van het effect van de vreemde ogen die dwingen, op ieder gewenst moment het aanmaningproces van u overnemen.

Dit kan variëren van het sturen van een eerste herinnering vlak nadat de factuur vervallen is tot het zenden van een laatste sommatie op uw of ons briefpapier nadat u zelf al één of meerdere herinneringen verzonden heeft. De nadruk ligt in dit stadium nog nadrukkelijk op relatiebehoud, zodat de debiteur altijd nog de mogelijkheid krijgt om de kwestie binnen een kort tijdsbestek met u op te lossen. Blijft deze oplossing echter uit, dan is de reeds aan de wederpartij voorgehouden incassoprocedure onvermijdelijk.

De kosten voor het verzorgen van uw debiteurenbeheer liggen te allen tijde lager dan de kosten van een door uzelf verzonden aangetekende aanmaning! Bovendien bepaalt u altijd zelf of en wanneer een vordering wordt overgezet naar de incassofase.