Pand Deventerweg

Welkom op onze website!

Vanaf de start in 1996 tot de dag van vandaag is onze doelstelling gelijk gebleven: één van de beste incassobureaus van Nederland worden, zijn en blijven. Naar onze mening kan dit enkel met een beperkt aantal medewerkers – waarbij het maximum rond 15 ligt – terwijl wij als “kleiner bureau” aanzienlijk meer service, flexibiliteit en zekerheden aan onze opdrachtgevers kunnen bieden. Korte lijnen, één vaste contactpersoon voor al uw dossiers, wekelijkse afdracht van alle door ons ontvangen gelden en een (vrijwel) kosteloze behandeling, het zijn voor ons vanzelfsprekendheden.

In het najaar van 2006 hebben wij grote landelijke tenderprocedures bij zowel de grootste onafhankelijke service provider binnen de mobiele telefonie in Nederland als bij de grootste uitgever van regionale dagbladen gewonnen. Vanaf dat moment behoren we dus officieel bij de betere incassobureaus van Nederland en gezien het feit dat beide tot op de dag van vandaag trouwe opdrachtgevers gebleven zijn menen wij te mogen zeggen dit nog steeds te zijn. Iedere dag doen wij ons best dit zo te houden door ons serviceniveau naar de opdrachtgevers steeds verder te verhogen!